Logo Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Nowotwory Krwi w Zamościu

„Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
lecz przez to, czym się dzieli z innymi”
JAN PAWEŁ II

Dane teleadresowe

STOWARZYSZENIE POMOCY CHORYM NA NOWOTWORY KRWI
W ZAMOŚCIU

Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o.
Oddział Hematologii
ul. Peowiaków 1
tel. 084 677 50 90
e-mail: spchn@o2.pl

Prezes Zarządu - Krzysztof Żbikowski
666 896 909

Skarbnik - Zygmunt Błoński
727 008 600

NIP: 922 287 70 85
REGON: 060196841

Jesteśmy członkami

CML Advocates Network Polska Koalicja Organizacji Pacjentów Onkologicznych

Wypełnij PIT online

Program do rozliczania PIT 2014 online - e-pity 2014

Współpracyjemy

Modernizacja strony w 2017r dzieki wsparciu firmy